Планови работи

1.Природата на психичното – класически решения и физикалистични алтернативи,

1991-1992.

  1. Възхождане от абстрактното към конкретното и диалектическата методология,

1989-1990.

  1. Основания и фактори на хуманистичното преориентиране и методологията,

1989-1990.

  1. Подходи към природата на психичното, 1981-1985.
  2. Проблемът за идеалното (психичното), 1976-1980.
  3. Понятието „идеално” в онтологична перспектива – кандидатска дисертация.