Монографии

  1. Пътища към научните метаморфози на философията. 1995. С. Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”.
  2. Фундаменталният възел (Съвременни изследвания върху природата на човешката психика). Университетско издателство „Св. К.Охридски”, С., 2001.
  3. Идеалното – от загадката до теорията. Понятието „идеално” в онтологична перспектива. Изд. ГАЛ-ИКО, С., 1998.
  4. Онтологията като органично системна програма –  подготвена за печат.

idealnoto

Fund

Ways

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s