Други публикации

Други публикации

 1. Укротете гнева си, господин Сендов. (Съвм. с Иванка Райнова, Иван Кацарски, Мирослава Тодорова, Искра Василева, Иван Христов). – В: Култура, 1990, брой 39.
 2. БАН – между номенклатурния интерес и нашия избор. – Демокрация, 1991, брой 271.
 3. Слонче или кукувица? – Начало, 1991, 6 октомври, брой 17.
 4. Между тоталитарната вратовръзка и демократичната папийонка (Писмо до моя приятел). – 1000 дни, 1991, брой 17.
 1. Фантом в община Слатина. – Демокрация, 1991, октомври.
 2. Демокрацията и новодемократичните лекета. – Век 21, 1994 брой 37.

Научно-съставителска и редакторска дейност

 1. Редактор и съставител на сборник с научни трудове: Фундаменталното знание между онтологичните дилеми и познавателните проблеми.С., 1990.
 1. Редактор, съставител и предговор на том избрани студии и статии на проф. д-р Сава Петров. Доминанти във философията и науката. С., 1993 (съвместно с Ат. Данаилов и Л. Гурова).

3.Редактор на ФИЛОСОФСКИ РЕЧНИК. СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФИ ХIХ – ХХ

ВЕК, ШКОЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ. С., ГАЛ-ИКО, 1993.

 1. Член на редколегията на списание и зам.главен редактор на ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ, кръстник на списанието.
 2. Водещ броеве (проект, подбор на автори, редакторство) на сп. Философски алтернативи, както следва:
 • Философски алтернативи, 1992, кн.1/2.
 • Философски алтернативи, 1993, кн.1.
 • Философски алтернативи, 1993, кн. 3.
 • Философски алтернативи, 1994, кн. 2.
 • Философски алтернативи, 1995, кн.2.
 • Философски алтернативи, 1995, кн.6.