Дисертация

1990 – Понятието “идеално” в онтологична перспектива.